Daglig leder Arild Hoff og mannskapssjef Siw Svanevik i Egil Ulvan Rederi AS tok i mot prisen fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. FOTO: Steinar Haugberg/Sjøfartsdirektoratet

Egil Ulvan Rederi årets lærebedrift

Rederiet Egil Ulvan Rederi AS er tildelt prisen for “Årets Maritime Lærebedrift" av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. Prisen ble delt ut av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I sin begrunnelse legger stiftelsen vekt på at rederiet har et stort antall lærlinger i forhold til antall skip i flåten. De har vært en viktig bidragsyter over tid og tilbyr lærlingeplasser ombord på alle sine skip. Ledelsen i rederiet har også engasjert seg i fagutdanningen av sjøfolk og sitter blant annet i styringsgruppen for utvikling av nytt fagskoletilbud. Videre er selskapet sterkt engasjert og aktive i maritime og politiske spørsmål gjennom Kystrederiene.

Daglig leder Arild Hoff mottok prisen på vegne av rederiet:

-Vi er et lite selskap som opererer i en bransje med små marginer og der vårt mannskap utgjør forskjellen mellom suksess og fiasko. Derfor er vi ydmyke og stolte når vi får en annerkjennelse for opplæringsarbeidet som utøves i organisasjonen, og som er avgjørende for vår konkurransekraft.

Norges Rederiforbund har sekretariatsfunksjon for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse.