DNs kommunisme

DNs Thor Chr Jensen lurer på om Rederiforbundet har en kommunist som leder. Jeg kan forsikre om at det ikke er tilfelle.

Det er ikke kommunisme å hevde at en sunn verdikjede sikrer at alle aktørene over tid har bærekraftig lønnsomhet. En verdikjede hvor leverandørene i praksis må selge sine tjenester til priser som ikke dekker operasjonskostnadene vil ikke overleve over tid. Vi kan ikke leve lenge med en situasjon der det kun er oljeselskapene som har fri kontantstrøm og utbyttekapasitet, mens leverandører taper penger. En slik ubalanse kan man ikke bli overrasket over at blir et diskusjonstema når aktøren som sitter på fortjenesten samtidig har en klart dominerende posisjon i det norske markedet.

DNs kommentator kunne kanskje også vise interesse for hvordan konkurransen i dette markedet faktisk utspiller seg. Hvilke valg har de mange leverandørene målt mot den ene store kjøperen av tjenester?

Realiteten er at kapasiteten er bygget opp gjennom en kombinasjon av tøff konkurranse, og utvikling av teknologi og kompetanse i strategisk, industrielt samarbeid. Vi vil for alltid forsvare at denne konkurransen skal fortsette. Når aktiviteten nå øker må, vil, og skal ratene på skip også opp. Vi kan ha to tanker i hodet samtidig. Kostnadsnivået må vi sammen redusere gjennom strukturelle grep og effektivisering. Men det er ikke bærekraftig å drive skip til rater som ikke gir forsvarlig inntjening. Økt aktivitet og bedre kapasitetsutnyttelse forventer vi derfor gir høyere rater.

Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Les også kommentar på maritime.no.