Banebrytende teknologi trygger 2700 skip

Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) lanserer ny teknologi som forenkler og trygger hverdagen for eierne av 2.700 skip. Det dreier seg om et digitalt sporingssystem som sender krypterte signaler om skipenes posisjon direkte til DNKs forsikringssystem i tilnærmet sanntid. -Norges Rederiforbund ser positivt på at Den Norske Krigsforsikring nå lanserer teknologi i verdensklasse. Dette er spennende og viser at Norge er i front når det gjelder teknologiske løsninger for maritim sektor, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Dette sporingssystemet er det første av sitt slag i verden. Det er utviklet i et samarbeid mellom DNK og britiske Clearwater Tracking. Det vil forenkle rapporteringen av skip som går inn og ut av risikoområder omfattet av krigsforsikring, og det tilrettelegger også for andre digitale løsninger på norske skip. 

Det nye systemet bidrar til å bedre sikkerheten for mannskap, skip og last. I tillegg vil systemet kunne bidra med data for å angi skipenes posisjon i ulike farvann med meget høy presisjon. Dette kan medlemsrederiene nyttiggjøre seg i optimalisering av egen operasjon, som vil kunne føre til redusert forbruk av bunkers, lavere kostnader og en miljøgevinst som følge av lavere utslipp. 

-Det er viktig at løsningen kan ha en miljøgevinst, samtidig som den effektiviserer tidligere papirbasert rutiner og ikke minst; trygger mannskap, skip og last, avslutter Solberg.