Den norskflaggede utenriksflåten er i vekst

Ved utgangen av januar var det registrert 600 skip i norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Dette var det høyeste antallet skip i registrert siden 2008. – Vi er glad for den positive trenden vi nå ser. Mange norske rederier ønsker norsk flagg i hekken og med flere skip på norsk flagg sikrer vi også flere arbeidsplasser og styrker Norge som en sterk maritim nasjon, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg.

Tall fra Rederiforbundets kvartalsrapport viser at ved halvårsskiftet var NIS-flåten kommet opp i 615 skip, og tilsammen seilte 799 fartøyer under norsk flagg når skip i utenriksfart i det ordinære norske registeret, NOR, tas med.

Antall norskkontrollerte fartøyer under utenlandsk flagg er tilnærmet uendret med 989. Frem til 2015 var skipsregisteret preget av nedgang. I januar 2015 var det 522 skip i norsk internasjonalt skipsregister, skriver Finansavisavisen.

Norge har to skipsregistre; Norsk ordinært skipsregister (NOR) og Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). NIS-registeret ble etablert i 1987 for å sikre et konkurransedyktig alternativ for norske utenriksrederier.

I Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid la regjeringen frem flere tiltak for å snu den negative utviklingen. Regjeringen har blant annet myket opp fartsområdebegrensninger for NIS-skip, og styrket tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk i registeret.  

Siden endringene i fartsområdebestemmelsene trådte i kraft 1. januar 2016 har antall skip i NIS økt fra 535 til 615. Utenriksflåten i NOR ligger på omtrent samme nivå som for ti år siden.

Forskjellige typer tørrlastskip utgjør den største delen av den norsk-kontrollerte utenriksflåten målt i antall fartøyer med 658 enheter, en vekst på 15 siden årsskiftet.

Samtidig har tankflåten økt med 14 til 492 skip, hvorav 234 er kjemikalietankere. Antall gasstankere har derimot sunket med 14 til 114.

Flåten av offshore serviceskip falt sterkt i kjølvannet av oljeprisfallet og oljeselskapenes kostnadskutt, men har nå stabilisert seg rundt 600 enheter. Pr. 1. juli var antall flyttbare offshoreinnretninger 37, mot 38 ved årsskiftet. Nybyggingsordreboken har steget til 64 fartøyer for tilsammen 37,6 milliarder kroner.