Den norske utenriksflåten vokser

Kvartalstallene fra Rederiforbundet viser at den norske utenriksflåten vokser både målt i antall skip og i millioner dødvekttonn. Antallet skip som seiler under norsk flagg, NIS eller NOR, er kommet opp i 797.– Norsk flagg fortsetter å styrke seg. Det har mye å si for den gjennomslagskraften Norge har i internasjonale fora der rammebetingelsene for næringen diskuteres og fastsettes, sier administrerende direktør Harald Solberg.

Ved månedsskiftet september/oktober besto utenriksflåten av 1.788 skip på i alt 47 millioner dødvekttonn.

Den største tonnasjegruppen er tørrlastskip, som teller 664 enheter. På de neste plassene følger offshore serviceskip med 592 enheter, kjemikalietankere (233), råoljetankere (162, medregnet 15 kombinasjonsskip), gasstankere (113) og passasjerskip (24).

I tillegg kommer 37 norsk-kontrollerte flyttbare offshoreinnretninger, hvorav 7 produksjonsskip.

Nybyggingsordreboken øker litt, fra 32,9 til 38,7 milliarder kroner, fordelt på 64 fartøyer. Der offshore serviceskip tidligere toppet listen over hvilke skipstyper rederiene hadde bestilt, er det nå flest kjemikalietankere - 19 - i ordre. Deretter følger 12 råolje- og 10 gasstankere.

Flere tall og statistikker finner du her.