Brudd i hovedoppgjøret for NOR-skip

Norges Rederiforbund og de tre sjømannsorganisasjonene Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund har de to siste dagene forhandlet i hovedoppgjøret for NOR-registrerte skip i utenriksfart.

Partene kom ikke til enighet og torsdag ettermiddag ble det brudd i forhandlingene.

Oppgjøret går nå til mekling ved Riskmeklerens kontor – tidspunkt blir 4. og 5. desember.

Ytterligere informasjon vedrørende betingede permitteringer og andre forholdsregler knyttet til en forestående mekling og mulig arbeidskonflikt vil bli sendt ut straks vi har mottatt plassoppsigelsesvarslene fra sjømannsorganisasjonene.

Vi oppfordrer for øvrig medlemmene til å følge med på forbundets nettsider. Du kan også lese mer om mekling og arbeidskonflikt på arbeidsgiverportalen.