Blågrønn-regjering: Vil styrke Norge som havnasjon

Høyre, FrP og Venstre vil i sin nye regjeringsplattform styrke Norge som havnasjon og utvikle de maritime næringene. -Dette er gode signaler for skipsfarten og maritim næring. Det er gledelig at Jeløyaplattformen styrker Norges profil som havnasjon. Gjennom dette har vi tro på at det vil skapes nye arbeidsplasser og verdier for Norge i fremtiden, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

-Norske rederier og maritim næring er en viktig del av løsningen på de muligheter og utfordringer som ligger foran oss når det gjelder transport, energi, matproduksjon og bruk av andre naturressurser knyttet til havet. Skipsfarten og den maritime næringen representerer en viktig del av norsk næringsliv som hver dag skaper arbeidsplasser og store verdier langs hele kysten, sier Harald Solberg.

Jeløyaplattformen sier også at den vil være en pådriver for åpne markeder og frihandel.

-Norge er en liten og åpen økonomi, og norske rederier opererer i en globalisert næring. Da er det viktig med en god politikk som sikrer internasjonal konkurransekraft, avslutter Solberg.

Regjeringen presenterte regjeringssamarbeidet 14. januar og i Jeløyaplattformen står det blant annet at de vil:

 • Styrke Norges profil som havnasjon
 • Arbeide for å utvikle havnæringene
 • Arbeide for å utvikle eksisterende og nye arbeidsplasser basert på havets ressurser
 • Legge til rette for en konkurransekraftig maritim næring i Norge
 • Ha konkurransedyktige skipsregistre
 • Videreføre nettolønnsordningen for sjøfolk
 • Ha en konkurransedyktig rederibeskatning
 • Gi de marine og maritime næringene muligheter til å teste ut i løsninger i fullskala gjennom Demo HAV
 • Bidra til innovasjon gjennom økt næringsrettet forskning på tvers av havnæringene
 • Videreutvikle regjeringens strategi for flytende vindkraft
 • Følge opp arbeidet med Ocean Space Centre

I tillegg vil regjeringen ifølge den nye politiske plattformen redusere formuesskatten på arbeidende kapital, videreutvikle programmet for grønn skipsfart, flytte mer gods fra vei til sjø og bane, og videreføre en stabil, langsiktig petroleumspolitikk.