- Skipsfarten er en del av løsningen

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, ønsket over 60 ambassadører velkommen til seminar og lunsj 30. januar.

- Hver dag seiler nærmere 1800 norsk-kontrollerte skip på verdenshavene. Dette gjør Norge til en av de ledende maritime nasjonene i verden. Skipsfarten er global og våre medlemmer påvirkes av internasjonale trender og globale utviklingstrekk. Utviklingen i verdensøkonomien, som et kraftig fall i oljepris og endringer i sikkerhetssituasjonen, har umiddelbar innvirkning på vår bransje.
 
Solberg sa i sin innledning at norske rederier og maritim næring er en viktig del av løsningen på de muligheter og utfordringer som ligger foran oss når det gjelder transport, energi, matproduksjon og bruk av andre naturressurser knyttet til havet.
 
-Norge er en liten og åpen økonomi, og norske rederier opererer i en globalisert næring. Da er det viktig med globale regler og en god politikk her hjemme som sikrer internasjonal konkurransekraft, avsluttet Solberg.