70-åring med ambisjoner for fremtiden

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO er FNs organ for regulering av internasjonal sjøfart, og feirer 70 år i år. Jubilanten feirer dagen med World Maritime Day og temaet «Better Shipping for a Better Future». -Som en stor sjøfartsnasjon har Norge bidratt aktivt inn i IMOs arbeid for å heve standarden og regelverket for global skipsfart. Et globalt felles regelverk for vår næring er helt avgjørende for å sikre konkurransedyktige vilkår internasjonalt, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

IMOs primære funksjon, som er slått fast i IMO-konvensjonen, er å være en organisasjon for samarbeid mellom regjeringer for å gjøre sjøfart så trygg som mulig. De siste årene har også IMO hatt stort fokus på miljø- og klimasaker.

I april 2018 vedtok IMO at skipsfarten skal redusere sine utslipp med minst 50 prosent innen 2050, med mål om at skipsfarten skal bli helt karbonfri i løpet av dette århundret. Med dette vedtaket har IMO igjen bevist at organisasjonen lykkes med å samle totalt 174 medlemsland om en felles løsning for fremtidens skipsfart. Rederiforbundet støtter aktivt opp om IMOs viktige arbeid, og ser frem til å bidra videre for å realisere IMOs ambisjoner om en bedre fremtid for skipsfarten.