1 000 søkere til 13 trainee-stillinger

- Maritime Trainee-ordningen er viktig for vår næring, og disse talentene vil være med på å skape nye muligheter, løsninger og verdier for fremtiden, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Maritime Trainee-programmet har vært en stor suksess siden starten i 2005. Ti kull og mer enn 200 deltagere har gjennomført programmet. Programmet tok en pause i 2015, men i 2018 starter programmet opp igjen med kull 11.

Mens Norges Rederiforbund er ansvarlig for talentprogrammet, er det en rekke virksomheter innenfor maritim næring som ansetter kandidatene. Color Line, Höegh Autoliners, DNV GL, BW Shipping, Equinor og DNB er noen av dem som er med i år.

Og årets opptaksrunde viser at mange er interessert i en maritim karriere. Så langt er det kommet inn over 1 000 søknader til 13 stillinger på kull 12 fordelt på ni selskaper. Trainee-kullet starter opp i august og de fem modulene tar dem til Oslo, Sunnmøre, Bergen, Singapore og London. Der gjennomgår de faglige program om alt fra energisektoren, industri og digitalisering, til forsikring og maritim juss.

I årets program er det lagt enda større vekt på de store utviklingstrendene som teknologi, digitalisering, klima og energi.

Rekrutteringsprosessene er nå i gang.
- Vi intervjuer i disse dager, og skal ha to stykker i år, sier Kristin Strand-Omreng, Chief of Staff i Höegh Autoliners.

- For oss er dette en flott måte å få tak i unge talenter på fra forskjellige deler av verden. Det er viktig for oss ikke bare å ha de tradisjonelle rekrutteringskanalene, men at vi også klarer å favne globalt, sier Strand-Omreng til Finansavisen 12. desember.

Mer informasjon om Maritime Trainee.