100 millioner til utslippsfri maritim transport

PILOT-E utlyser 100 millioner til løsninger for utslippsfri maritim transport og klimanøytral industri. Bedrifter som ønsker å utvikle løsninger for utslippsfri maritim transport eller løsninger for en mer klimanøytral industri inviteres til å søke.

-IMO har besluttet en ambisiøs klimastrategi og skipsfartsnæringen har et stort ansvar for å utvikle de beste tiltakene for å nå de vedtatte klimamålene. Tilgang til gode og relevante støtteordninger vil stå sentralt når norsk maritim næring nå skal omstille seg til en mer klimavennlig fremtid. Vi ønsker derfor den tredje utlysningen av PILOT-E velkommen og inviterer våre medlemmer som kvalifiserer for ordningen til å søke om støtte, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles. Den tredje utlysningen i finansieringstilbudet PILOT-E er nå publisert, med søknadsfrist 10. oktober.

Ordningen er etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. PILOT-E kan søkes av bedrifter og omfatter helhetlige prosjekter med en realistisk plan for å bringe innovative løsninger fra idé og ut i markedet.

For å kvalifisere må søker ønske å utvikle en ny løsning sammen med en eller flere bedrifter og eventuelt en eller flere forskningsinstitusjoner. Samarbeidet skal inkludere den første kunden som vil ta løsningen i bruk. Utenlandske samarbeidspartnere kan inngå i prosjektet. Men merk at det er et krav at prosjektet skal gjennomføres i Norge og at prosjektet vil bidra til verdiskaping og kunnskapsutvikling i Norge. For mer informasjon om søkerkrav og prosess henvises det til følgende lenke:

https://www.enova.no/pilot-e/utlysning-3---frist-10oktober/