-Velger godkjente verft

Ingen skip i Rederiforbundets medlemsmasse er hugget uforsvarlig på strendene i Sør-Øst Asia i 2017. -Dette viser at arbeidet med å øke bevisstheten rundt forholdene ved verft i Sør-Øst Asia har en effekt. Nå må vi fortsette arbeidet med å sørge for at Hong Kong-konvensjonen trer i kraft, slik at kvaliteten på flere av verftene heves, sier administrerende direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg.

Rederiforbundet har jobbet aktivt for å bedre forholdene ved opphuggingsverft i Sør-Øst Asia. Forbundet var en pådriver for å få på plass Hong Kong-konvensjonen i 2009 og var også første nasjonale rederiforbund som frarådet sine medlemmer å bruke beaching som metode når skip skal hugges.  

-Dessverre er det et faktum at Hong Kong-konvensjonen, 9 år etter at den ble vedtatt fortsatt ikke er trådt i kraft, sier Solberg.  Norge er ett av kun seks land som har ratifisert avtalen. Dette går altfor sent, og Rederiforbundet arbeider aktivt i internasjonale fora for å bidra til fortgang i ratifikasjonsprosessen.

Fire skip i Rederiforbundets medlemsmasse er hugget på verft i Alang i India. Dette er verft som er godkjent av klasseselskapet ClassNK. Det er klasseselskapenes oppgave å operasjonalisere konvensjoner vedtatt av IMO. I følge ClassNK er det fem verft i Alang som kan gjennomføre resirkulering i henhold til Hong Kong-konvensjonen.

- Dersom våre medlemmer velger å hugge skip i India er vår tilrådning at de benytter disse fem navngitte verftene, sier Solberg og legger til;   

-At et verft er godkjent betyr ikke at det ikke fortsatt er rom for forbedringer. Det er likevel viktig å anerkjenne at det har skjedd forbedringer og at arbeidet med å hugge skipene ved disse verftene følger grunnleggende krav til helse, miljø og sikkerhet.

Rederiforbundet vil fortsette å arbeide i internasjonale fora for å forbedre forholdene ved verftene i Sør-Øst Asia. Vi er tydelige i vår anbefaling til medlemmene om at de har ansvar for sine skip fra vugge til grav. Det gjelder også dersom skipene selges til tredjepart i forkant av resirkuleringen. Medlemmene oppfordres også til å følge Hong Kong-konvensjonens bestemmelser, selv om disse ennå ikke er trådt i kraft.