- Brexitprosessen et steg videre

Torsdag 15. november la statsminister Theresa May frem utkast til Brexit-avtale. Norges Rederiforbund følger Brexit-forhandlingene nøye, og er i dialog med norske myndigheter og European Community of Shipowners' Associations (ECSA) for videre oppfølging.

Storbritannia er en av Norges største handelspartnere og et av de viktigste markedene for norsk skipsfart, spesielt innen offshore og nærskipsfart. Hvis erklæringen får flertall i både EU og Storbritannia, vil det i praksis bety at de fortsetter som i dag frem til utgangen av 2020, samtidig som de forhandler om en fremtidig avtale. Norge vil være ivaretatt gjennom EØS-avtalen i den perioden.

Det er knyttet stor usikkerhet til om erklæringen får tilslutning på britisk side. Hvis den foreliggende erklæringen ikke får tilslutning vil også Norge stå uten en avtale med Storbritannia etter 29. mars 2019. Norske myndigheter arbeider sammen med norsk næringsliv for å begrense de negative effektene av et slikt scenario. Det vil ha høy prioritet for Rederiforbundets interesser å ivareta et tettest og best mulig forhold til våre viktigste markeder.

ECSA skriver i en pressemelding at det er gledelig at det nå er et utkast på plass. En ikke-avtale ville vært negativt for skipsfarten og leverandører i den maritime bransje, skriver de.

Planen er at avtalen skal tre i kraft 30. mars 2019.