World Maritime Day: Skipsfarten er en del av løsningen

-Verden forventer at IMO leverer en ambisiøs plan for reduksjon av klimagasser for den internasjonale skipsfarten. Det sier Esben Poulsson, leder av International Chamber of Shipping (ICS) i forkant av IMOs World Maritime Day 28. september.

International Maritime Organization (IMO) er FNs maritime organ og skal vedta en ny klimastrategi i 2018.

-Strategien bør være i tråd med Paris-avtalen. Samtidig anerkjenner vi at en bærekraftig utvikling av verden og dens folk er avhengig av vekst og handel, og om lag 90 prosent av dette transporteres til sjøs, sier Poulsson. Han understreker at ICS og medlemmene er forpliktet til å hjelpe IMO til å bli enige om ambisiøse CO2-kutt.

Norges Rederiforbund mener skipsfarten er en del av løsningen på klimautfordringene og støtter det internasjonale rederiforbundets beslutning om å redusere CO2-utslippene fra internasjonal skipsfart innen 2050.

-Det er viktig med globale regler for å nå klimamålene, og her må alle store skipsfartsnasjoner jobbe sammen i IMO for å finne løsninger, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.