Vanskelig år for offshore

Oppsummeringen av offshoreåret 2016 er dessverre ikke lystig lesning. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen minner imidlertid om at shipping er en syklisk næring, der markedet snur og endrer seg fort. -Næringen er kjent for kontinuerlig innovasjon og fornyelse, og det vil vi også se de neste tiårene. - Det som skjer nå er veldig smertefullt for mange, både ansatte og eiere, men det er ikke slutten av den maritime historien. Dette ER den maritime historien, med sine opp- og nedturer. 

I mai 2015 lå det 50 norske offshorefartøyer i opplagsbøyene. Ved inngangen til 2016 var tallet doblet. Idet vi skriver 2017, viser Opplagsregisteret til Sysla Maritime 172 norske offshorefartøyer i opplag. Nærmere 160 av disse er medlemmer hos Norges Rederiforbund.
 

Med en total, norsk offshoreflåte på drøye 600 skip, vil det si at en drøy fjerdedel av flåten nå ligger uvirksom.

-Markedene innen offshoreservice vil være utfordrende i flere år. Selv om oljeprisen nå stiger noe, så ser vi få lyspunkter i 2017. Forventning om positiv inntjening hos offshorerederiene vil komme først i 2020, sier Sturla Henriksen til maritime.no. 

Hva må gjøres? 

-Selskapene gjør nå hva de kan for å overleve. De restrukturerer, kutter kostnader, legger skip i opplag og er i forhandlinger med banker. Det viktigste politikerne kan gjøre er å føre en langsiktig næringspolitikk og sikre forutsigbare og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår, sier Henriksen 

-Bildet er todelt; på den ene siden haster det å få opp aktivitetsnivået og tiltak knyttet til plugging og vedlikehold av brønner, feltutvikling og leting. På den andre siden er det også en utfordringen å ta tak i de langsiktige og strategisk gode valgene i den midlertidige krisesituasjonen vi er inne i.  

Det er viktig at vi ikke mister kjernekompetanse og bygger videre på det vi er verdensledende på i dag, mener Henriksen. 

– Der må leverandørbedriftene, operatørene og politikerne sammen ta et ansvar, sier han.