Søknadsflom til Maritim Trainee

Etter to års pause er Maritim Trainee-ordningen i gang igjen og interessen er rekordstor. - Skipsfarten og maritim næring er i endring, og man trenger hele tiden ny kompetanse og kloke hoder som kan bidra til utvikling og omstilling. Det er viktig og gledelig at Maritim Trainee er i gang igjen, sier Sturla Henriksen, adm. direktør i Norges Rederiforbund.

Det har i høst vært utlyst 11 stillinger, de fleste med søknadsfrist 1. desember. Så langt har det kommet inn rekordmange 1.400 søknader.

BW, Color Line, Torvald Klaveness, Wikborg Rein, DNV-GL, Höegh Autoliners, Höegh LNG, Skuld og Kongsberg Maritime har i år utlyst stillinger i Maritim Trainee-programmet. DNB og Nordea har også med hver sin representant, men henter interne kandidater.

Norges Rederiforbund står bak Maritim Trainee-programmet og skiller seg ut fra andre trainee-program ved at det er en rekke bedrifter som har gått sammen om programmet. Kandidatene blir ansatt i hver sin bedrift, men trainee-kullet har fem samlinger på ulike steder gjennom trainee-perioden.

Ordningen har siden pausen i 2015 gått gjennom noen endringer, tidsperioden er nå redusert fra to år til et og et halvt. Nytt av året er også at flere av rederiene søker etter kandidater med kompetanse innenfor digitalisering, IT og teknologi.

- Norske rederier og maritime selskaper er verdensledende på, i og under havet. Derfor må man satse på ny kompetanse innen områder som teknologi, digitalisering, klima og design, sier Henriksen til Finansavisen 6. desember.

- Samtidig trenger næringen fortsatt personer med økonomi-, jus-, ingeniør- eller maritim utdanning. Det er jo det som er styrken til næringen, at man trekker på erfaringer og kunnskap fra ulike grener og sammen finner løsninger og nye muligheter. Det er derfor det sies at den maritime kompetansen er en av våre viktigste fornybare ressurser.