Skipsfarten i fokus under Arendalsuka

Globale løsninger, skipsfartens klimamål og markedsmuligheter for den maritime næringen var tema på Rederiforbundets arrangementer under Arendalsuka 2017. – Skipsfarten er en del av løsningen på de klimautfordringer vi står overfor, men vi trenger globale regler som sikrer at vi når klimamålene, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Arendalsuka 2017 startet med politisk vorspiel søndag kveld, ledet av Eirik Bergesen. Med i panelet som diskuterte globale trender og proteksjonisme var Heidi Norby Lunde (H), Marius Holm (Zero), Ola Elvestuen (V) og Kari Elisabeth Kaski (SV).

Fremtidige muligheter for norsk næringsliv innen offshore vind var tema på frokostseminar mandag morgen. Geir Pollestad fra Sp sa blant annet at Norge bør tørre å prioritere en satsing på flytende havvind.

Irene Rummelhoff, konserndirektør for New Energy Solutions i Statoil, trakk frem deres satsing på havvind de siste årene og ønsket seg et større demo-prosjekt for å videreutvikle norsk kompetanse på området.

Sturla Henriksen overleverte ny klimarapport til klima- og miljøminister Vidar Helgesen under mandagens andre debatt, «Hvordan kan skipsfarten bidra til å nå klimamålene».

Rapporten, som DNV GL har laget på oppdrag fra Rederiforbundet, viser at selv med økt skipstrafikk kan man nå Paris-målene, men at dette krever en kombinasjon av reduksjonstiltak - innen logistikk, alternativt drivstoff, tekniske og operasjonelle tiltak og kvoteløsninger/offset.

-Vi mener skipsfarten er en del av løsningen på klimautfordringene og har vedtatt en ny CO2-posisjon i tråd med Paris-avtalen. CO2-utslippene skal halveres innen 2050 og være null i 2100. Strengere klimamål er noe både verden, næringen og markedet må forholde seg til i fremtiden. Skal vi lykkes, så er det en forutsetning at vi sikrer globale regler for å nå klimamålene, og her må alle store skipsfartsnasjoner arbeide sammen i FNs maritime organisasjon IMO, sier Sturla Henriksen.

Claus Mørch i Awilco og Daniel Skjeldam i Hurtigruten fortalte hvordan de som selskap jobber med klimatiltak og hva som skal til for at det også kommersielt vil lønne seg å satse på klimaløsninger i skipsfarten. Andre deltakere var Nina Jensen i WWF og Frederic Hauge i Bellona.

Sturla Henriksen deltok også på Global Outlook Conference og på toppledermøte om Ocean Space Centre.

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre for debatt og utforming av politikk.