Seminar om Kina

Full sal hos Rederiforbundet da næringsministeren og Kinas ambassadør Wang møttes for å diskutere normaliseringen av forholdet mellom Kina og Norge.

Næringsminister Monica Mæland og den kinesiske ambassadøren til Norge, Wang Min, var hovedtalere på et seminar i Rederiforbundet i samarbeid med det norsk-kinesiske handelskammeret. Flere av innlederne på seminaret tok opp nye næringslivsmuligheter i Kina som følge av normaliseringen av det bilaterale forholdet. Kinas satsing på fornybar energi, digitalisering, og havspørsmål ble trukket frem som områder for tettere samarbeid mellom norske og kinesiske selskaper og myndigheter. 


Kinas mer fremtredende internasjonale rolle i blant annet klima- og handelspolitikk ble også nevnt som sentrale områder for tettere dialog mellom Norge og Kina fremover.