Rammet av en giftig cocktail

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen åpnet Nor-Shipping 2017 30. mai. – Siden vi møttes for to år siden er de fleste segmenter i denne bransjen truffet av tøffe tider. Vi er rammet av en giftig cocktail, sa Henriksen.

– Den giftige kombinasjonen består av svak økonomisk vekst, oljeprisens fall til svært lave nivåer og enorm overkapasitet i våre bransjer, legger han til.

Han mener det denne gangen er annerledes enn tidligere. Nå er det ikke bare bransjen selv som har utfordringer.

– Vi opererer nå i en verden som har sine egne problemer å hanskes med: Nasjonalisme og proteksjonisme. Det betyr at globalisering, handel og internasjonalt samarbeid taper terreng, sier Henriksen. 

– Andelen av handel relativ til økonomisk vekst har falt. Det har store konsekvenser for våre bransjer. For denne bransjen er så avhengig av frihandel og vekst og velstand, legger han til.

Henriksen mener USAs president Donald Trump utgjør en risiko for global shipping.

– «America First»- politikken representerer en risiko for våre bransjer. USA er kanskje ikke lenger garantisten for verdensfred og stabilitet, sier Henriksen. 

 – «America First» og brexit betyr fragmentering av handel, men også fragmentering av verdens politiske orden. Både «America First», brexit og det høye gjeldsnivået i Kinas økonomi representerer store risikoer i seg selv, legger han til.

Sturla Henriksen mener likevel det er mange muligheter.

– Hav dekker 70 prosent av kloden men utgjør kanskje 90 prosent av potensialet fordi den er så dyp. Vi blir flere mennesker på jorden og med automasjon og digitalisering er det enorme muligheter for våre bransjer, sier Henriksen. 

Tilstede på åpningskonferansen var også H. K. H. Kronprins Haakon og arbeidsminister Anniken Hauglie.