Økende proteksjonisme skaper uro

- De globale institusjonene forvitrer, vi har ikke reformert det globale fellesskapet i tide, sa økonom Lars Peder Nordbakken fra Civita under åpningen av Deep Sea seminaret om proteksjonisme hos Norges Rederiforbund 8. november.

I en sal fylt av medlemmer, politikere og media gikk debatten mellom hvilke trusler - og muligheter - økt proteksjonisme skaper for et land med en liten og åpen økonomi som Norge. Asle Toje, forskningssjef på Nobelinstituttet, mente Norge, som femte største bidragsyter til FN, kanskje forventer for mye av verdens vilje og evne til fellesskap, og at vår suksess har handlet om omstillingsevne og mulighetssøken i de handlingsrom som til enhver tid finnes.

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Jens Frølich Holte, tok opp usikkerheten rundt Brexit som en av vår tids største utenrikspolitiske utfordringer - mye fordi hverken vi, EU eller Storbritannia vet hva konsekvensene blir.

Sturla Henriksen, adm. direktør i Rederiforbundet, understreket at vi skal være svært fornøyd med den tilknytningen vi har til EU i dag, fremforhandlet i en tid hvor EFTA-landene utgjorde en stor del av den europeiske økonomien, i motsetning til de tre landene som i dag utgjør EØS. Og, la han til, vi skal søke felles globale løsninger som fremmer global handel og dermed global vekst. 

Økende proteksjonisme er en betydelig utfordring for aktører i internasjonal handel - tilgang til markeder verden over på ikke-diskriminerende vilkår er avgjørende for norske eksportbedrifter, poengterte viseadm. direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Seminaret falt på årsdagen for valget av president Trump i USA. Spesielt Trumps fratreden fra internasjonale handelsavtaler, klimaavtalen og fravær av lederskap for felles internasjonale løsninger ble diskutert.

I en tid hvor flere og flere land innfører særordninger for å beskytte indre markeder var det bred enighet om at det likevel er en rekke positive hendelser internasjonalt, som valget av Macron i Frankrike, et mer samlet  Europa som motreaksjon til Brexit.  

Seminaret ble avholdt i anledning årsmøtet for Gruppe Deep Sea, ledet av Ole Kristian Bærvahr, VP Wallenius Wilhemsen ASA. Seminaret ble ledet av Eirik Bergesen.