Regjeringen støtter KonKraft-prosjekt

Prosjektleder for KonKraft Walter Qvam møtte 28. februar statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde i OED i forbindelse med prosjektet "Konkurransekraft – norsk sokkel i endring".

Etter en periode med sterk investeringsvekst og kraftig økende kostnader, drevet av høy aktivitet og økende olje- og gasspriser, opplever petroleumsnæringen en situasjon med lavere priser, lavere aktivitet og et sterkt fokus på kostnadsreduksjoner.

Prosjektet "Konkurransekraft – norsk sokkel i endring" skjer i regi av Konkraft, og har som formål å styrke verdiskaping og konkurransekraft for den norske olje- og gassnæringen på lang sikt. Olje- og energidepartementet samfinansierer utredningsarbeidet.

KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi. KonKrafts Råd har nedsatt et utvalg som skal levere en rapport med anbefalinger innen 1. januar 2018.

Les saken på OEDs nettsider her.