Stiftelsesmøtet for Nordic Offshore & Maritime Arbitration- NOMA

Nytt nordisk voldgiftsinstitutt – NOMA

Et nytt nordisk voldgiftsinstitutt med oppgave å løse offshore og maritime tvister har blitt etablert. ”Det er svært gledelig og et velkomment tilbud til norske rederier og andre maritime virksomheter”, uttaler advokat Karoline L. Bøhler i Rederiforbundet.

I dag er det vanlig at ordlyden i standardkontrakter innen shipping viser til at tvister skal bedømmes etter engelsk rett og ved voldgift i London. Nå får vi et nordisk alternativ – Nordic Offshore and Maritime Arbitration - NOMA. Timingen er god da det råder usikkerhet om engelske dommer vil kunne fullbyrdes på en effektiv måte etter Brexit. Det nordiske voldgiftsinstituttet vil gi nordiske rederier - og andre maritime aktører som lasteeiere, havner, maritime leverandører og forsikringsselskaper - mulighet for å velge sin hjemmebane for tvistløsning. Rederiforbundet vil arbeide for at muligheten for nordisk voldgift finner veien inn i de standardkontrakter som brukes i shipping.