Stor satsing på landstrømsanlegg

Denne helgen ble landstrømsanlegget til Color Line i Sandefjord offisielt åpnet. Dette er rederiets fjerde anlegg og tilsammen sparer anleggene samfunnet over 10 000 tonn CO2 i året. 

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpnet anlegget lørdag morgen. Anlegget skal tas i bruk av Color Viking, men også av Color Hybrid, Color Lines store hybridsatsing som kommer om under to år. 

For Color Viking betyr dette en reduksjon av karbondioksid-utslippet på rundt 2 500 tonn i året. Det tilsvarer utslippsmengden til omtrent 1 300 biler. I tillegg blir støy fra ferjene kraftig redusert.

Konsernsjef i Color Line, Trond Kleivdal, understreket hvor viktig det er for Color Line å være miljøbevisste. Både når det gjelder landstrømsanlegget til fergene og hybridskipet ligger det norske selskapet i forkant internasjonalt.

Kleivdal skrøt også av Sandefjord kommune, som har gått foran ved å vise hvilke krav som bør stilles ved offentlige innkjøp. Dette bør være en foregangsmodell når stat og kommuner i tiden fremover skal gjennomføre anbudskonkurranser knyttet til skip og ferger langs kysten.

Landstrøm er antagelig det mest effektive klima- og miljøtiltaket for skipsfarten på kort sikt, og i følge en rapport fra DNV GL kan bruk av landstrøm potensielt kutte norske utslipp med 200 000 tonn CO2, tilsvarende en stor industribedrift.

- Dette er en del av vårt bidrag til å oppfylle Rederiforbundets felles visjon om null skadelige utslipp til sjø og luft, la Kleivdal til.