Nye personvernregler 2018

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Dette er den største europeiske oppgraderingen av personvernet på over 20 år og har til hensikt å styrke personvernet til enkeltpersoner.

Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. For bedrifter betyr det en innskjerping av allerede strenge krav til hvordan bedrifter behandler og sikrer personopplysninger og etablerer kontrollrutiner.

Norges Rederiforbund vil forløpende publisere nyheter som berører våre medlemmer på Arbeidgiverportalen.

Les også nyheter på Datatilsynets hjemmesider her.

Les mer om lovforslaget som ble sendt på høring 7. juli 2017.

For mer informasjon, kontakt Karoline L. Bøhler, klb@rederi.no