Nye NORSOK-standarder

NORSOK-eierne har gjennomgått samtlige NORSOK-standarder og kommet med en felles posisjon på samtlige standarder.

-Aldri før har industrien brukt mer ressurser og fokusert mer på petroleumsstandardisering, både i form av dugnadsinnsats og økonomiske midler, sier prosjektleder for NORSOK-analyse, Aud Nistov.

Petroleumsindustrien ønsker utvikling av og tilgang til standarder av høy kvalitet, som bidrar til gode tekniske og kostnadseffektive løsninger. I et globalt marked vil industrien først og fremst arbeide for utvikling og bruk av internasjonale standarder. Nasjonale bransjestandarder, som NORSOK, skal dekke gapet mellom internasjonale standarder og det norske behovet.

NORSOK-standarder utvikles av den norske petroleumsindustrien. Standardene eies av Norsk olje og gass, Norsk Industri og Norges Rederiforbund. Sektorstyre Petroleumsstandardisering forvalter standardene.

Les sluttrapporten her.