Ny maritim doktorgradsutdanning

Maritim profesjonsutdanning har hatt en rask utvikling i Norge: For fem år siden var «Bachelor» den høyeste akademiske grad du kunne oppnå, i dag tilbys tre mastergrads utdanninger. I forrige uke var det duket for offisiell åpningen av Ph.d. i nautiske operasjoner.

Torsdag 16. februar markerte UiT Norges arktiske universitet, NTNU Ålesund, Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Sørøst-Norge at det nye doktorgradsstudiet var i gang.

Utviklingen av doktorgradprogrammet kommer som resultat av prosjektet MARKOM2020, som ble etablert i 2011 av Kunnskapsdepartementet. Her samarbeider de fire maritime høyere utdanningsinstitusjonene og næringen om å heve kvaliteten innen maritim operasjonell utdanning opp til verdensklasse.

De samarbeidende institusjonene har hver sine faglige satsingsområder innenfor nautiske operasjoner og er ansvarlige for hver sine faglige deler av ph.d.-programmet. Dette er første gang én doktorgradsutdanning skal tilbys ved hele fire institusjoner. Siden 2011 har institusjonene samarbeidet tett, blant annet om og rundt mastergradsutdanningene og har også hatt utveksling av studenter. Nå står et samkjørt fagpersonale klare til å «toppe» samarbeidet gjennom et felles doktorgradsprogram.

Doktorgradsprogrammet innen nautiske operasjoner setter mennesket i sentrum i utviklingen av avansert havroms-teknologi. Forskere med maritim operasjonell bakgrunn bør i fremtiden samarbeide enda mer med forskere innen teknologi og ingeniører som utvikler ny avansert teknologi. Produktene som skapes bør være mer tilpasset bruken, altså den operasjonelle siden. I tillegg vil forskerne finne de mest effektive metodene for trening av operasjonene til havs.

Dette er et viktig steg i riktig retning hvis Norge skal evne å levere maritim forskning og kompetanse i verdensklasse i årene som kommer. Med en rivende teknologisk utvikling, digitalisering og ikke minst utvikling av autonome skip, vil koblingen mellom det teknologiske og operasjonelle bli enda viktigere i fremtiden. Norges maritime næring trenger de beste kandidatene som utdanningssystemet kan fremskaffe både til maritime operasjoner og til maritim forskning.