Rederiforbundet signerer samarbeidsavtale med Verdens matvareprogram

Norges Rederiforbund signerte 2. mai en treårig samarbeidsavtale med Verdens matvareprogram (WFP). WFP er verdens største humanitære organisasjon og sentral i kampen mot sult og underernæring.

Avtalen ble signert av administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen og Elisabeth Rasmusson, assisterende direktør i Verdens matvareprogram (WFP).

I 2014 undertegnet de to organisasjonene en intensjonsavtale med mål om å utvikle et samarbeid som vil støtte WFP med beredskap. Rederiforbundet bistår WFP ved å identifisere fartøy som kan gi rask assistanse under en nødsituasjon.

Dette uformelle samarbeidet har vært av stor verdi for begge parter og har blitt utløst ved en rekke anledninger de siste tre årene. Da i krisesituasjoner relatert til humanitær nødhjelp på grunn av konflikt eller naturkatastrofer.

Den norske flåten består av nærmere 2 000 fartøy og opererer globalt til enhver tid, og er derfor en unik nødhjelpsressurs.

-Norges Rederiforbund er stolt av å være en WFP-partner og er den første rederiorganisasjonen i verden som har formalisert sitt engasjement med WFP, sier Sturla Henriksen.