Maritim samarbeidsavtale med Koreas rederiforbund

Norges Rederiforbund signerte i dag en samarbeidsavtale med det koreanske rederiforbundet. De to landene har mange felles ambisjoner i det maritime arbeidet og avtalen vil bidra til å styrke det bilaterale maritime båndet mellom landene.

Norges Rederiforbund har i mange år hatt et godt samarbeid med Koreas Rederiforbund.

- Våre to land samarbeider allerede godt innenfor mange viktige felt i det maritime arbeidet, og vi deler mange av de samme ambisjonene innenfor blant annet klima, beredskap, de arktiske områdene og behovet for fri markedsadgang. At vi nå signerer en felles MOU er et uttrykk for at vi ønsker å styrke dette samarbeidet, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Viseadministrerende direktør Kim Young-Moo signerte på vegne av det koreanske rederiforbundet. Han la vekt på at avtalen er en viktig milepæl for det bilaterale maritime forholdet mellom de to landene.

Det er tidligere signert samarbeidsavtaler på myndighetsnivå mellom Norge og Sør-Korea. Den maritime samarbeidsavtalen er kommet i stand i forlengelsen av disse samtalene.