Invitasjon til seminar om havvind 9. november

Havvind representerer et betydelig kommersielt potensial for Norge. Norske selskapers kompetanse og teknologi er etterspurt i det globale merkedet, og vil kunne bidra til at vindkraft til havs blir den neste store fornybare energiløsningen. Norge bør satse på utvikling av havvindindustrien.