Havets fremtid på agendaen i FN

Rederiforbundet la frem sin bærekraftsrapport på FNs Havkonferanse sammen med Kitack Lim (IMO), Lise Kingo (UNGC), ambassadør Kamau (UNGA), statsråd Vidar Helgesen, Jon Erik Reinhardsen (PGS) og Bjørn Haugland (DNV GL).

Sturla Henriksen deltar denne uken på FN-toppmøtet om Havet hvor bærekraftsmål nr. 14 - Liv under vann - er det bærende tema. Rederiforbundet er invitert til å delta i de formelle rundebordsdiskusjonene og for å snakke om egne posisjoner og initiativ knyttet til internasjonale havspørsmål. 

Forbundets egen lansering av bærekraftsrapporten ble et av de mest topptunge arrangementene dag 2 med deltakelse av flere FN-ledere. Rapporten peker på fem viktige områder hvor skipsfarten og maritim næring vil være en viktig bidragsyter til bærekraftsmålene. Henriksen pekte spesielt på at næringen vil arbeide for å kutte CO2 etter målene i Paris-avtalen og behovet for globalt samarbeid. Kitack Lim berømmet Rederiforbundet for arbeidet med rapporten og for å sette mulighetene i maritim næring i førersetet. Dette ble fulgt opp av Helgesen som sa han var glad at aktører som Rederiforbundet skaper forståelse for næringslivets rolle i det internasjonale arbeidet. 

Jon Erik Reinhardsen, adm. direktør i PGS og medlem i Rederiforbundet, lanserte Open Ocean Data initiative i FN under seansen. Dette ble svært godt mottatt som et konkret eksempel på hvordan enkeltaktører kan gjøre en stor forskjell. Initiativet vil også bli fremmet i flere side-events senere i uken. 

Lise Kingo, leder av UN Global Compact, la til at for få næringslivsledere viser tilstrekkelig lederskap på områder som faktisk vil være helt sentrale for fremtidige operasjoner.