Hav på FNs agenda

Statsminister Erna Solberg var vert for toppmøtet om "Blue Growth" og fremtidig bærekraftig bruk av havene under FNs høynivåuke. Behovet for en konkret gjøremålsliste var en av konklusjonene under møtet.

I en fullsatt sal i FN møttes statsledere, FN-topper og næringslivsrepresentanter fra skipsfart, oppdrett og teknologisektoren. Statsministeren innledet med å fremheve hvor viktig havrelatert industri er for dagens verdiskaping, handel, energi- og matproduksjon - og hvor stort potensialet er for fremtidig vekst. -Det er mange som ønsker å bidra, vi må lage en "to do list" for å sikre at fremtidig aktivitet er bærekraftig. 

FNs vise-generalsekretær Amina sa at det var viktig at statsledere styrker partnerskap og samarbeid om utviklingen av potensialet i havet og understreket at dette er et arbeid som må koordineres med Our Ocean, UN Ocean Conference og spesielt opp mot privat næringsliv. 

Styremedlem i UN Global Compact, Sir Mark Moody Steward, kunngjorde at de vil etablere en Ocean Action Platform i samarbeid med næringslivet. Fra norsk side deltok forøvrig bla Elisabeth Grieg og representanter fra Yara, Kongsberg Gruppen, DNV GL, Telenor og WWF.

Sjef for FN Miljø, Erik Solheim, avsluttet møtet med å oppfordre næringslivet til å ta en aktiv posisjon i arbeidet.

Rederiforbundets bærekraftsrapport om maritime muligheter utgjorde en del av grunnlagsdokumentene og ble svært positivt omtalt i de etterfølgende møtene gjennom høynivåuken.