Global Ocean Data Initiative: Gir havdata til forskning

Siden 1991 har PGS samlet inn seismikkdata til havs, som brukes av oljeselskapene for å finne olje- og gassreserver. –I tillegg til seismikk samler vi også inn overskuddsdata som vi bruker i prosesseringsfasen. Denne informasjonen ønsker vi nå å dele med flere til fordel for forskning og utvikling av havet, sier Jon Erik Reinhardsen, konsernsjef i PGS.

Overskuddsdataene PGS samler inn er blant annet vanntemperatur og saltholdighet gjennom hele vannsøylen, strømninger og værforhold.

-Vi er forpliktet til å redusere belastningen på miljøet fra vår egen virksomhet. Vi har også et ansvar for å bidra der vi kan for å øke vår kollektive forståelse og kunnskap om havet. Derfor gir vi nå denne kunnskapen videre til forsking og utvikling, sier Reinhardsen.

Norges Rederiforbund har på bakgrunn av initiativet fra PGS besluttet å invitere hele det maritime miljøet til å delta i prosjektet og dele all overskuddsdata fra havene.

Havet dekker 70 % av planeten vår, men bare 5 % av havene er utforsket. Havene er vår viktigste globale felles ressurs.

-I dag vet vi mer om overflaten på månen enn vår egen havbunn, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. -Havet kan sikre sunn mat, nye medisiner, edle metaller og mineraler, fornybar energi og grønn transport for en raskt voksende verdensbefolkning. Vi må øke vår kunnskap om verdenshavene, dette initiativet vil forhåpentligvis være et skritt i riktig retning.

 

Media Contact

PGS: Bård Stenberg: bard.stenberg@pgs.com  // +47 992 45 235