Følger utviklingen tett

I perioden 2012 til 2017 ble det ikke gjennomført en vellykket kapring av et internasjonalt skip utenfor Somalia. Men det har vært i underkant av ti forsøk på kapringer i vinter. Kun noen få lokale skip er blitt bordet av pirater. Beredskapsdirektør i Norges Rederiforbund, John Hammersmark tror ikke piratvirksomheten vil komme opp på samme nivå som for seks, sju år siden. - Selv om Nato- skipene har trukket seg ut, er det fortsatt militære skip som patruljerer området. Skip fra både EU og land som Kina, Russland og India er jevnlig på patrulje langs denne kysten, sier Hammersmark.

De første kapringene utenfor den somaliske kysten skjedde i mars i år.  -Det er verdt å merke seg at skipene i stor grad ikke fulgte de anbefalte sikkerhetstiltakene (BMP 4) og ikke benyttet rapporteringssentrene. Tankskipet som ble kapret i mars seilte sakte, tett opp til land og med lavt fribord. Det var et lett mål, og i en helt annen situasjon enn de norske fartøyene som seiler forbi, sier John Hammersmark, leder for Beredskapsavdelingen i Norges Rederiforbund.

Internasjonal skipsfart er anbefalt å gjennomføre grundig sikkerhetsanalyse før operasjon, deretter vurdere tiltakene anbefalt i BMP 4 inkludert vurdering av nødvendigheten for bevæpnet vaktlag, gå 300 NM utenfor kysten og aktivt benytte rapporteringssentrene UKMTO og MSCHOA.

Årsaken til at kapringsforsøkene nå oppstår er komplekse. -Det har hele tiden vært kjent at piratnettverkene har vedlikeholdt sin kapasitet og intensjon, samtidig har de vært og er beskjeftiget med annen kriminell virksomhet, sier Hammersmark. Termineringen av NATO operasjonen «Ocean Shield» før nyttår 2016 kan også ha ført til en økning i kapringer, samt ønsket om økonomisk gevinst.

I perioden fra mars til  juni 2017 ble det gjennomført kapringsforsøk, mens de seneste ukene har det vært en nedgang.

Norges Rederiforbund deltok i juli 2017 på CGPCS (Contact Group on Piracy off the coast of Somalia) der problemstillinger ble diskutert.

-Det foregår en lang rekke initiativer og tiltak for å adressere årsakene til pirattrusselen, både til sjøs og på land. Det har siden forrige aktive piratperiode blitt gjort mange forbedringer, men det er verdt å merke seg at Somalia fortsatt har enorme utfordringer. Rederiforbundet står imidlertid fast på at vi ikke kan akseptere en normaltilstand der handelsfartøyer må utrustes med piggtråd, vannkanoner og bevæpnede vaktlag for at skip og mannskap skal kunne ferdes på verdenshavene, avslutter John Hammersmark.

Les også: Følger piratsituasjonen tett