Flere skip kan bygges i Norge

Regjeringen foreslår en ny låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft også når disse skipene skal brukes i Norge. Finansieringen vil bli gitt på markedsvilkår. -Dette er gode nyheter for maritim næring og bidrar til å styrke rammevilkårene for norsk utstyrs-, verfts- og leverandørindustri. Etter en hard nedtur på grunn av oljeprisfallet stimulerer nå regjeringen til at flere kontrakter vil ende hos norske verft, sier næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund, Amund Drønen Ringdal.

Ordningen vil omfatte finansering av skip, herunder fiskebåter, ferger, brønnbåter og hurtigbåter.

- Den norske maritime klyngen har en unik posisjon i verdenssammenheng. Ordningen vil øke norske rederes mulighet for finansiering. Dette er viktig for verdiskapning og arbeidsplasser, særlig langs kysten, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Ordningen skal forvaltes av GIEK og Eksportkreditt Norge og vil være en treåring ordning. Den vil bli evaluert. Regjeringen foreslår en garantiramme på 10 milliarder kroner for ordningen i 2018. Det vil være en forutsetning at GIEK gir långivergarantier på like vilkår med bankene og at Eksportkreditt Norge gir lån på markedsvilkår.