Feiret havvind med kake

Zero, Norwea og Rederiforbundet inviterte politikere på kake for å feire Stortingets vedtak om å lyse ut konsesjon for havvindkraft i Norge. Etablering av et fullskala demonstrasjonsprosjekt blir et viktig tiltak for å gi norske leverandører et hjemmemarked for å teste ut og utvikle teknologi og driftsløsninger i stor skala.

Målet er ikke å få mer fornybar energi inn i det norske kraftmarkedet, men å legge til rette for at dette kan bli en lønnsom eksportnæring for Norge. I Europa er vindkraft til havs den raskest voksende formen for fornybar energiproduksjon og OECD anslår at havvind kan bli en av de viktigste havbaserte næringene i 2030.

Norge er allerede godt etablert i havvindmarkedet og norske rederier er godt posisjonert for å ta en større rolle innen produksjon, frakt, drift og vedlikehold av vindturbiner langt til havs. I 2016 var eksporten av ulike former for teknologi og tjenester innenfor havvindmarkedet 5 milliarder kroner, noe som gjør havvind til Norges største fornybareksport. 

I Norge har vi god tilgang på maritim kompetanse og teknologi. Vi har lang erfaring fra petroleumsindustrien, blant annet med arbeid på store dyp, langt til havs. Dette er erfaring og kompetanse vi vil nyte godt av når vi nå skal satse videre på havvind.