Et steg tilbake for grønn skipsfart

I dagens enighet om revidert nasjonalbudsjett mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre, foreslås det å kutte 20 millioner kroner i vrakpantordningen for skipsfarten. Ordningen skal gi støtte til rederier som velger å vrake gamle skip, og på den måte stimulere til å bytte ut gamle skip med nye. Overgangen fra gamle til nye skip er viktig for å få ned utslippene fra skipsfarten. - Dette er et steg tilbake for grønn skipsfart. For andre gang velger regjeringspartiene, KrF og Venstre å strupe vrakpantordningen i en budsjettforhandling. Det er skuffende, og i strid med de signalene som partiene tidligere har gitt om at de ønsker å støtte den grønne omstillingen i skipsfarten, sier direktør for næringspolitikk i Norges Rederiforbund, Amund Drønen Ringdal.

Ordningen har ikke fungert etter hensikten, da den ble utformet slik at ingen skip til nå har vært kvalifisert til den. Næringens innspill om justeringer i ordningen for å gjøre den mer treffsikker har ikke blitt tatt til følge.

- I stedet for å tappe ordningen for penger, burde partiene arbeidet for å gjøre ordningen relevant for rederiene. Det virker rimelig bakvendt først å lage en ordning som ingen kan bruke, for så å strupe den litt etter litt med argument om at ingen bruker den, sier Ringdal.

Beregninger gjort at Propel Analyse på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet viser at ordningen kunne gitt en utslippsreduksjon på 239 000 tonn CO2 hvert år, dersom ordningen hadde blitt utformet bedre.

- Det er skuffende at det ikke er blitt gjort mer for å styrke ordningen og gjøre den mer relevant. For å nå klimamålene og redusere skipsfartens klimaavtrykk er vi avhengig av at myndighetene og næringen trekker i samme retning. Dette er et klart steg bakover, avslutter Ringdal