Enova - nye mål og i ny drakt

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Enova med økte ambisjoner

Stortinget slo i 2016 fast at Enova skal være et sentralt virkemiddel i utviklingen av framtidens energisystem og lavutslippssamfunnet. Enova har nå inngått en ny avtale med Olje- og energidepartementet som innebærer en sterkere satsing på reduksjon av klimagassutslipp og støtte til teknologiutvikling. Fra 2017 tar Enova også i bruk lån og garantier som nye virkemiddel for å fremme ny teknologiutvikling.

Nye program

Enovas prioriteringer og tilbud til markedet rettes mot lavere klimagassutslipp, innovasjon og teknologiutvikling. Samtidig arbeider de for en styrket forsyningsssikkerhet for elektrisk kraft gjennom energieffektivisering.

Ønsker du å lese mer om Enovas nye ambisjoner - les  her