Enighet i riggoppgjøret

Norges Rederiforbund ble 1. juni enige med Industri Energi, SAFE og De samarbeidende organisasjoner (DSO) om mellomoppgjøret for arbeidstakere på flyttbare innretninger og i plattformboring på norsk kontinentalsokkel.

Enigheten innebærer at det fra 1. juni gis et generelt tillegg på kr. 10 000,- på årslønnssatsen samt en økning i nattillegget på kr. 2,- pr. time. Oppgjøret ligger innenfor frontfagets rammer.

-Vi er tilfreds med at partene har kommet til enighet uten mekling og fare for konflikt, selv om vi gjerne skulle sett at vi kom i mål med et lavere oppgjør, sier forhandlingsleder for Rederiforbundet Jakob Korsgaard, administrerende direktør i Maersk Drilling Norge.