Fremtidens skipsfart

Er vi rigget for endringer og gjør vi de riktige investeringene? DNs shippingkonferanse spør bransjen. Merk ny dato 9 mars.

Skipsfarten står i dag for 90 prosent av handelen mellom kontinentene, noe som gjør bransjen sårbar for globale utfordringer. Endring i handelsmønster, fall i råvarepriser, terror, klimaendringer osv. er alle faktorer som påvirker næringen. Men maritim sektor har alltid vært preget av store markedsmessige svingninger – og har likevel klart å holde hodet over vannet.

Norge er en av verdens ledende skipsfartsnasjoner, med en særskilt evne og vilje til omstilling og nysatsing. Det gir et godt utgangspunkt for langsiktig vekst og posisjonering globalt - meld deg på DNs shippingkonferanse, og bli rigget for fremtidens skipsfart!

Les mer om konferansen og meld deg på her.