Budsjettforliket er skadelig for grønn skipsfart

Regjeringspartiene ble 22. november enige med KrF og Venstre om et budsjettforlik om statsbudsjettet for 2018. Forliket er dårlig nytt for rederier som har valgt å satse på det mer miljøvennlige drivstoffet LNG. Budsjettforliket har gjort det enda vanskeligere å forsvare å satse på grønn skipsfart. - Næringen er allerede i gang med det grønne skifte, men økt CO2-avgift på de mer miljøvennlige drivstoffene straffer de selskapene som har investert store summer i klima- og miljøteknologi. Dette rammer både rederiene, verftene og den maritime klyngen, sier næringspolitisk direktør Amund Drønen Ringdal i Norges Rederiforbund.

Frem til nå har de mer miljøvennlige drivstoffalternativene som LNG og LPG hatt fritak for C02-avgift. I budsjettforslaget til regjeringen ble dette fritaket foreslått fjernet. Nå er partene enige om å gjøre det enda mer ulønnsomt å ta i bruk klima- og miljøvennlig drivstoff, ved å øke avgiften ytterligere.

Både KrF og Venstre hadde foreslått ulike varianter av en videreføring av avgiftsfritaket for miljøvennlig drivstoff i sine alternative budsjett.

-Overraskelsen er derfor stor over at resultatet av budsjettforhandlingene er at bedriftene som har satset på miljøteknologi straffes ytterligere, sier Ringdal. 

- Vi er forundret over at budsjettforliket har flyttet dette budsjettet i mindre miljøvennlig retning, for skipsfartens del. Budsjettenigheten stikker kjepper i hjulene for de bedriftene som har fulgt myndighetenes ønsker om en mer klima- og miljøvennlig transportsektor. Skuffelsen er størst hos de viktigste pådriverne for klima- og miljøteknologi i næringen. Budsjettenigheten gjør det krevende å overbevise flere bedrifter om at det lønner seg å satse grønt.

- Rederiforbundets miljøvisjon er at norsk skipsfart ikke skal ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft.  Dersom vi skal nå en slik visjon krever det at også myndighetene spiller på lag. En slik visjon er vanskelig å nå når det ikke er forutsigbarhet og det skapes usikkerhet om hvorvidt investeringer i grønn teknologi vil lønne seg på sikt, avslutter Ringdal.

Fakta:

LNG har 20 – 25 % lavere CO2-utslipp enn diesel. NOx-utslippene reduseres med 90 % og SOx- og partikkelutslippene elimineres.

LNG (flytende naturgass) har frem til nå hatt fritak for CO2-avgift. Nå økes avgiften til 99 øre sm3. Dette gjør at driftskostnadene for skip som går med LNG øker med 2,5 – 4 mill. kroner i året, og gjør flere av de miljøvennlige skipene konkurranseudyktige.

Myndighetene har gjennomgående oppfordret til å ta i bruk LNG som drivstoff. Nå straffes de rederiene som har fulgt myndighetenes oppfordring om å satse på miljøteknologi.