Brukermøte om los og farledsbevis

I forkant av Haugesundkonferansen inviterer Kystverket og Maritimt Forum til brukermøte om los og farledsbevis mandag den 6. februar.

I 2015 ble lostjenesten i Kystverket omorganisert. Hovedmålet med omorganiseringen var å sikre et tydelig organisatorisk skille og klarere grenser mellom forvaltningsmessige oppgaver og drift/tjenesteyting.

Drift og tjenesteyting er i dag organisert i egen avdeling, mens forvaltning er oppdelt i to nivå.

Oppgaver innen losforvaltning første nivå er lagt til Kystverkets kompetansesenter i Haugesund.

Brukermøtet legger til rette for dialog om følgende temaer:

  1. Status på farledsbevis som har hatt en økning i antall lospliktige fartøy
  2. Søknadsprosess forbedringer og veien videre
  3. Erfaringer med assessor ordningen
  4. Praktisk prøve, brukererfaringer
  5. «Flaskehalser» i farledene
  6. Miljøprofil

I første omgang undersøkes det om det er interesse for et brukermøte. Er så tilfelle, kommer Kystverket tilbake med informasjon om klokkeslett og sted. Meld din interesse for deltakelse til sverre.meling@maritimt-forum.no eller til jon.leon.ervik@kystverket.no