Brasil: Rundebordskonferanse for næringslivet

Norges Rederiforbund er vertskap når norsk næringsliv møter Brasil’s president Temer i Oslo 22. juni. Rundebordskonferansen arrangeres av den Brasilianske ambassaden i samarbeid med NR og med støtte fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Brasiliansk-Norsk handelskammer (BNCC).

President Michel Temer vil være til stede under hele konferansen sammen med fire statsråder som er med under besøket.

Fra norsk side vil utenriksminister Børge Brende delta sammen med statssekretærer fra flere departementer. Nærmere tyve norske bedrifter deltar på møtet.