Arendalsuka 2017

Norges Rederiforbund deltar på flere arrangementer under Arendalsuka 2017.

Søndag 13. august

19.00 BBQ på «Lille Andevinge»

Vi stiller med grillmat og god stemning, når Arendalsuka skal sparkes i gang hos Rederiforbundet på Lille Andevinge i Arendal sentrum.

21.00 «Norway first?» med Eirik Bergesen

Interessante gjester utfordres av en av Norges råeste satirikere. Har vi en norsk Trump,og ser vi konturene av en debatt som setter «Norway first»?

Mandag 14. august

10.00 – 11.00 «Offshore vind – vinn?»

I dag står energi for omtrent 60 pst. av verdens totale klima- gassutslipp. I en verden som vil vokse med to milliarder mennesker innen 2050, er det derfor helt nødvendig at vi finner nye løsninger som bidrar til klimavennlig og bærekraftig global vekst.

Havvind representerer ikke bare et betydelig potensial for fornybar energi- produksjon og overgangen til et nullutslippssamfunn, men også store muligheter for norske leverandører. Hva består disse mulighetene av og hvordan kan vi realisere disse? Hva kan politikerne bidra med?

Deltagere:
Terje Søviknes, olje- og energiminister
Geir Pollestad, leder næringskomiteen (Sp)
Irene Rummelhoff, EVP new energy solutions, Statoil
Stein Lier-Hansen, adm. direktør Norsk Industri
Sturla Henriksen, adm. direktør Norges Rederiforbund
Jon Dugstad, director wind and solar, Norwegian Energy Partners

Moderator: Marius Holm, leder Zero

12.00-15.00 Global Outlook Conference

Administrerende direktør Sturla Henriksen deltar i paneldebatt om de globale trendene som påvirker norsk politikk og næringsliv. Andre deltagere er blant andre utenriksminister Børge Brende og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

16.00 – 17.00 «Har skipsfarten stø kurs mot klimamålene?»

Hva må til for å sikre at internasjonal skipsfart tar sin andel av kuttene som må til for å nå ambisjonene i Paris-avtalen? Verken luftfart eller skipsfart inkludert i Paris-avtalen, men Rederiforbundet mener det er avgjørende at også skipsfarten tar en aktiv rolle i å kutte klimagassutslippene og finne et internasjonalt regime for å sikre at hele skipsfartsnæringen tar sin del av ansvaret.

På oppdrag fra Rederiforbundet har DNV-GL utarbeidet en klimastudie som viser ulike veier som internasjonal skipsfart kan ta for å oppnå sin andel av kutt i klimagassutslipp. Denne studien blir presentert og overrukket til klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Deltagere:
Vidar Helgesen, klima- og miljøminister
Nina Jensen, leder WWF Norge
Frederic Hauge, leder Bellona
Claus Mørch, CEO Awilco
Sturla Henriksen, adm. direktør Norges Rederiforbund

Moderator: Tove Åstasund Iversen, rådgiver Norges Rederiforbund

Vi gleder oss til å se dere i Arendal!