Arctic Business Council 2017

Over 30 toppledere fra USA, Nederland, Finland, Storbritannia, Danmark og Norge var samlet for Arctic Business Council i Tromsø 24. januar. – Det er viktig at næringslivet samles og diskuterer en bærekraftig utvikling av nordområdene, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Rederiforbundet tok først initiativ til Arctic Business i 2014. Det tredje møtet var lagt i forbindelse med Arctic Frontiers 2017 og under møtet så topplederne nærmere på hvordan næringslivet kan takle risiko og usikkerheter i Arktis.

-Næringslivet ser at det er behov for et globalt regelverk, kommunikasjon og infrastruktur, og samarbeid mellom nasjoner og næringsliv for å sikre en bærekraftig utvikling i Arktis, sier Henriksen.

Under møtet innledet CEO i DNV GL Elisabeth Tørstad om risiko, Ottar Haugen fra Kystvakten delte erfaringer fra seiling i nordområdene, og på slutten av møtet kom utenriksminister Børge Brende innom for å få innspill fra næringslivet om utviklingen i området.

-Norges Rederiforbund mener en forsvarlig og bærekraftig økning av kommersielle aktiviteter i nordområdene forutsetter at det skjer en utbygging av infrastruktur for alt fra kommunikasjon, navigasjon, vær- og isvarsling, til ulike typer basefunksjoner for søk og redning, reparasjon, vedlikehold og forsyninger, sier Sturla Henriksen.