Viktig med motsykliske tiltak

Arbeiderpartiet inviterte sentrale aktører i oljenæringen til debatt 10. februar for å diskutere plugging av brønner som motkonjunkturtiltak. – 13 rigger ligger per i dag i opplag og det er nå viktig at man setter i gang med motsykliske tiltak, sa viseadministrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre åpnet seminaret. Støre sa myndighetene er ansvarlige for å holde hjulene i gang for omstilling til markedene snur. – Vi lytter til erfaringene fra næringen og vi må sette i gang virkemidler for å møte den økende ledigheten.

Tema som ble diskutert på seminaret var hva som er mulig å gjøre nå, hvor langt forskningen på området er kommet og hva Stortinget bør gjøre for å få ned kostnadene med plugging av brønner.

Norsk olje og gass, som snakker på vegne av oljeselskapene på sokkelen, sa på seminaret at de gjør alt de kan og at de neste to årene vil 50-60 brønner plugges. Både Rederiforbundet, Industri Energi, LO og Fellesforbundet ønsker å plugge igjen gamle oljebrønner som aldri mer kan brukes til oljeutvinning.