Viktig debatt om Statoils rolle

Stortinget diskuterte 20. oktober konkurransesituasjonen på norsk sokkel og Statoils ansvar som dominerende aktør. Flere politikere tok til orde for en gjennomgang av Statoils rolle på norsk sokkel.

Line Henriette Hjemdal (KrF) sendte interpellasjonen til næringsminister Monica Mæland før sommeren:

«Ved fusjonen av Statoil og Hydro i 2007 fikk norsk sokkel en dominerende aktør som kontrollerer 80 prosent av produksjonen, inklusiv SDØE. Dette krever at myndighetene følger utviklingen nøye for å unngå en uheldig konkurransesituasjon for leverandørene. Ved flere anledninger har Høyre, FrP, Venstre og KrF etterlyst en gjennomgang av effekten som fusjonen har hatt på konkurransen. I dagens situasjon med store kostnadskutt er det viktig at markedet fungerer, og at det ikke brukes utilbørlig markedsmakt fra en dominerende aktør.»

Under debatten 20. oktober sa Per Rune Henriksen (Ap) at han ved ulike møter har blitt informert om at Statoil misbruker sin markedsmakt og at han ønsker en gjennomgang av konkurransesituasjonen på norsk sokkel.

Geir Pollestad (Sp) ga støtte til dette og understreket viktigheten av statens rolle som eier i forvaltningen av norsk sokkel.  Sivert Bjørnestad (FrP) foreslo at forvaltningen av det statlige eierskapet i Statoil bør flyttes fra Olje- og energidepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet.  Tina Bru (H) mente det var positivt at Statoil nå erkjente at de har utnyttet sin markedsmakt, og la til at de bør være sitt samfunnsansvar bevisst.

Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund mener det var en viktig debatt i Stortinget i dag.

-Statoils virksomhet har store konsekvenser for ressursforvaltning, sysselsetting, næringsstruktur, teknologiutvikling og offentlige inntekter. Selskapet har i dag kontroll på nærmere 80 prosent av all aktivitet på norsk sokkel, likevel drives selskapet uten klare politiske føringer for rolle, ansvar og forventninger. Derfor er det positivt at flere sentrale politikere tar til orde for en gjennomgang av konkurransesituasjonen på norsk sokkel og hvordan den forvaltes, sier Henriksen.

Les referat fra debatten her.