Viktig å bygge bro til bedre tider

Omstilling, kunnskap og teknologi var tema under Ålesundkonferansen 2016. – Det er krevende tider for hele den maritime næringen, men det er nå viktig å bruke vår maritime kompetanse til å bygge bro til når markedene snur, sa viseadministrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Man har det siste året opplevd et brått og kraftig omslag i offshoremarkedene.

-I 2015 mistet over 7000 personer jobbene sine i rederiene alene – tallet vil øke til 12 000 i løpet av 2016. Dette er en femtedel av alle ansatte i norske rederi.  Vi gikk fra 0 til 100 offshorefartøy i opplag i løpet av 2015, og mer enn hvert 6. norskkontrollerte offshoreskip vil ligge i opplag til sommeren, sa Solberg .

Norske rederier er hovedmotor i den maritime klyngen. Hele verdikjeden preges når rater synker og rigger og skip går i opplagsbøyene.

-Vi er bekymret for at store deler av vår hjemlige maritime verdikjede kan miste kompetanse og kapasitet på en måte som svekker vekstkraften og innovasjonsevnen i det norske miljøet fremover. Derfor er det viktig at man ser på motsykliske tiltak i hele verdikjeden, sa Solberg under sitt innlegg i Ålesund 12. april.

Andre foredragsholdere på Ålesundkonferansen var blant andre professor ved BI Hilde Bjørnland, seniorforsker ved Christian Michelsens Institutt, Kjetil Selvik, rektor ved Handelshøyskolen BI Inge Jan Henjesand, leder for DNB Shipping and Logistics Kristin Holth, CEO i Havila Shipping Njål Sævik og COO i Grieg Star Eli Vassenden.

Ålesundkonferansen arrangeres av Handelshøyskolen BI, i samarbeid med Norges Rederiforbund, DNV GL og Kongsberg Group.