Utvidet kapasitet i Panamakanalen

Åpningen av den utvidede Panamakanalen vil bidra til å effektivisere skipsfarten og gi økt fleksibilitet for rederiene.

Søndag passerte et skip fra COSCO, ett av Kinas største rederier, gjennom den nyåpnede Panamakanalen. Etter åpningen kan skip med tre ganger større last enn tidligere passere den viktige handelsåren mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Det  betyr blant annet at flertallet av verdens LNG-skip nå vil kunne passere. Det er positivt for Norge som har verdens nest største LNG-flåte.

Både Suezkanalen og Panamakanalen har det siste året utvidet kapasiteten. Det betyr mye for å sikre effektive og velfungerende handelsruter. 90 prosent av all varehandel skjer på kjøl og verdenshandelen er ventet å øke i årene som kommer.