Tre av fire rigger uten kontrakt i 2017

– Dessverre vil situasjonen for rigg bli enda verre, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

3 av 4 rigger vil være uten kontrakt sommeren 2017, sier Henriksen til Stavanger Aftenblad 12. desember. Noe som også teller inn på situasjonen for offshore-fartøy.

– 2016 er vanskelig, 2017 blir verre, og det er vanskelig å si noe mer om når det kan begynne å ta seg opp igjen. Per i dag er det ikke nok aktivitet globalt sett til å dekke behovet for olje og gass, så markedet må opp over tid, sier Henriksen.

Per 1. januar 2017 er det 27 rigger av totalt 44 på norsk sokkel som står uten kontrakt, ifølge tall fra Rederiforbundet.

Per 1. januar i år lå det 10 rigger i opplag. Og innen 1. august 2017 er det 32 rigger som vil være uten kontrakt. Det betyr at kun et titalls flyttbare rigger vil være på kontrakt på norsk sokkel.

- Vi er bekymret for at store deler av vår hjemlige maritime verdikjede kan miste kompetanse og kapasitet på en måte som svekker vekstkraften og innovasjonsevnen i det norske miljøet fremover, sier Henriksen.

Les saken i Stavanger Aftenblad her.