SARiNOR: Styrk beredskapen i nord

Polare forhold og økt aktivitet i nordområdene medfører økt risiko, men en ny SARiNOR-rapport viser at det i dag er stort gap i beredskapen i polare strøk. -Formålet med prosjektet har vært å kartlegge dagens situasjon, avdekke områder for forbedring og anbefale veien videre, slik at Norge styrker sin posisjon som verdens fremste på søk og redning i Arktis, sa daglig leder for Maritimt Forum Nord, Tor Husjord.

Sluttrapporten for SARiNOR ble overlevert Utenriksdepartementet 3. november på et seminar hos Norges Rederiforbund.

Administrerende direktør Sturla Henriksen la vekt på at nordområdene har gått fra å være en frossen front til å bli en internasjonal hot-spot. –Dette gir store kommersielle muligheter fremover, men det krever også regelverksendringer, bedre infrastruktur og samarbeid på tvers, både mellom politikere og næringsliv, men også internasjonalt.

SARiNOR rapporten viser blant annet:

  • Den økte risikoen er ikke reflektert i dagens prosedyrer og planverk  
  • Norge har et ansvar for en akseptabel beredskap
  • Det er gjennom SARiNOR identifisert flere gap i beredskapen i polare strøk

Tor Husjord avsluttet seminaret med en appell til politikerne.

- Sluttrapporten som i dag overleveres er første steg på veien. Neste steg er at det legges en politisk plan for hvordan våre faglige anbefalinger best kan gjennomføres i politisk handling. 

Andre innledere var statssekretær i Utenriksdepartementet Marit Berger Røsland, kystvaktsjef Sverre Nordahl Engeness, og leder for arktiske operasjoner og teknologi i DNV GL Morten Mejlænder-Larsen.

SARiNOR er støttet av Utenriksdepartementet, Nordland, Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond, Rederiforbundet, Fiskarlaget, Sjømannsforbundet og industriaktører som ENI, Statoil, Lundin, Shell, HRS, Kystverket. Nord universitet er prosjektleder.

Les rapporten her.